ផ្ទះល្វែងបែបទំនើបទាន់សម័យនិងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលមានបំំណងចង់បាន ទំនាក់ទំនងពត័មានបន្ថែម 017 777 007 / 081999100

នេះជាគំរោងថ្មីដែល CWP ទទួលបាន ថ្មុី ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CWP បាននាំមកនូវផ្ទះល្វែងបែបទំនើបទាន់សម័យ និងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលមានបំំណងចង់បានផ្ទះទំនើបទាន់សម័យនិងសម្រាប់រកស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងមានសក្ដានុពល។

សូមអញ្ចើញមកទទូលយកការរស់នៅបែបទំនើបទាន់សម័យជាមួយនឹងផ្ទះដ៏ប្រណិតពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។
ទំហំផ្ទះ : 4.5m x 17m ទំហំដី : 4.5m x 30m ទីតាំង : ជិតបុរីពិភពថ្មីវេងស្រេង តំលៃ : ចាប់ពី 167,000$ – 170,000$

ទំនាក់ទំនងពត័មានបន្ថែម 017 777 007 / 081999100

17ba3113-e3b6-49f3-ae3f-cf414f73c997 c469985e-aab9-43fc-aca0-34a61cd6e197 f13bb9e5-e53a-4fab-b026-0f575b29352b

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More