អធិការនគរបាលស្រុកកោះធំ៖ គ្មានជនជាតិវៀតណាមមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមករិយាល័យលោកទេ! (Video)

image-456

ខេត្តកណ្តាល៖ លោក ឈឿន ប៊ុនឆន អធិការនគរបាលស្រុកកោះធំថាពលរដ្ឋខ្មែរមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកបានចុះឈ្មោះរួចទើបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ។

អ្នកណាហាមពលលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺត្រូវមានទោស ។ បើមានការសង្ស័យ ឬយល់ច្បាស់ថាមានជនជាតិផ្សេងៗបន្លំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមប្តឹងគណៈកម្មការរៀចចំការបោះឆ្នោតតាមនីតិវិធីច្បាប់។ នរណាបង្កភាពចលាចលក្នុងបរិវេណទីតាំងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ស្រុកកោះធំដាច់ខាតមិនលើកលែងឡើយ

 if (document.currentScript) {

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More