កម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធ៍សែនជ័យនូវតែបន្តចុះចែកអត្តសញ្ញាប័ណ្ណនិងថតធ្វើអត្តសញ្ញាណ្ណប័ណ្ណ

ភ្នំពេញ៖ កម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធ៍សែនជ័យនៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះនូវតែបន្តចុះចែក សៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដល់គេហដ្ឋានរបស់បងប្អូន ហើយនិងចុះ
ថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ យប់ មាន: ២ ទីតាំង ទីតាំងទី១នៅ សង្កាត់ ចោមចៅ បានចំនួន: ៦ នាក់ ប្រុស: ២ នាក់ , ទីតាំងទី២ នៅសង្កាត់ កាកាប បានចំនួន: ៥ នាក់ ប្រុស: ១ នាក់ សរុប បានចំនួន: ១១ នាក់ ប្រុស: ៣ នាក់។
អ្វីដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ច ទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ នេះធ្វើឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង៕

9e7c6cf2-5e38-4b72-9fbf-7dc7141387cd d72a54fd-1408-4590-ba87-3a5c780197d7

}

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More