លោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើអាគារ ដោយសារគេដឹងរឿងសម្ងាត់ក្នុង Whatsapp

 ⁠⁠⁠Breaking News! បុរសម្នាក់បានសម្រេចលោតពីអាគារសម្លាប់ខ្លួនដោយសារ គេបានចូលទៅShare រឿងសម្ងាត់ពី Whatsapp ចូលទៅក្នុងFacebook ។ ហេតុការនេះបានកើតឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ កញ្ញា ២០១៦ នៅប្រទេសអ៊ីតាលី។

គ្រាន់តែជាការរំលឹកមួយ, សូមធ្វើឱ្យទាន់សម័យការកំណត់ភាពឯកជនរបស់អ្នកនៅលើ WhatsApp នៅថ្ងៃនេះខណៈពីអ្វី tommorrow ដែលអ្នកបានធ្វើនៅលើ WhatsApp នឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើ Facebook របស់អ្នក។

* កិច្ចអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ *

1. បើក Whatsapp របស់អ្នក។
2. ចុចលើការកំណត់
3. ចុចលើគណនី
4. អ្នកនឹងឃើញការចែករំលែកគណនីរបស់ខ្ញុំ “។
5 ប្រសិនបើអ្នកអានក្រោមអ្នកនឹងឃើញថាទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់ពី Whatsapp ដោយត្រូវបានចែករំលែកជាមួយហ្វេសប៊ុក 6. ផ្លាស់ប្តូរវាបានយ៉ាងលឿនបិទ។ លុះត្រាតែអ្នកចង់ WhatsApp របស់អ្នកនឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើហ្វេសប៊ុក។ ផ្ញើនេះទៅមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ … សម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនិងសម្រាប់មិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក

Just a reminder, please update your privacy settings on whatsapp today as from tommorrow anything you do on whatsapp will be shared on your Facebook.

URGENT
1. Open your Whatsapp.
2. Click on Settings
3. Click on Account
4. You will see ‘Share My Account’.
5. If you read underneath, you will see that all your information from Whatsapp is shared with Facebook
6. Quickly switch it off.

Unless you want your whatsapp to be shared on Facebook. Send this to all your friends…
For your safety and for your friends and families safety

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More