(ផ្សាយផ្ទាល់)ករណីក្រុមក្មេងស្ទាវប្រដាប់ដោយដាវ និងកាំបិតដេញកាប់គ្នា ទាំងកណ្ដាល រាត្រី មានអ្នករបួសធ្ងន់ នៅជិតវត្តសែនសុខ ខណ្ឌសែនសុខ!​

ផ្សាយផ្ទាល់ | ករណីក្រុមក្មេងស្ទាវប្រដាប់ដោយដាវ និងកាំបិតដេញកាប់គ្នា ទាំងកណ្ដាល មានអ្នករបួសធ្ងន់ នៅជិតវត្តសែនសុខ ខណ្ឌសែនសុខ!​

https://www.facebook.com/tnn.com.kh/videos/893592217483968/

TNN និងលម្អិតព័ត៌មានជូននៅពេលក្រោយ!

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More