ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

Best Home Tutoring បង្រៀនតាមផ្ទះ ក្នុងតំលៃសមរម្យ!

2 ឆ្នាំ មុន 267 តូ សុផល

Best Home Tutoring មានទទួលបង្រៀនតាមផ្ទះនូវមុខវិជ្ជា ដូចខាងក្រោម៖

គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និង ភាសាអង់គ្លេស!

មានចំណាប់អាម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទលេខ  0968999287

 

 

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ