ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ដំណើរការប្រលង BAC II ទាំង៦មណ្ឌល ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ប្រព្រឹត្តិយ៉ាងរលូន!

1 ឆ្នាំ មុន 143 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ដំណើរការ នៃការប្រឡងទុតិយភូមិ នៅមណ្ឌលទាំង០៦ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញ ប្រចាំព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងរលូន១-មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ៖
-មានបន្ទប់ចំនួន ៣៧, បេក្ខជនសរុបចំនួន ៩១៨នាក់ៈ ស្រី ៤៥៥, អវត្តមាន ១២នាក់, ស្រី០៤នាក់, អនុរក្សចំនួន ១១៦នាក់ៈ ស្រី៧៤នាក់, អវត្តមាន ០០នាក់, កំលាំងការពារចំនួន ៧២នាក់ៈ នគរបាល ១៧នាក់, អាវុធហត្ថ ០៥នាក់, ប្រជាការពារ ១០នាក់, អ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន៤០នាក់ៈ ACU ៤០នាក់ អវត្តមាន ០០នាក់។

២-មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យវត្តកោះ៖
-មានបន្ទប់ចំនួន ៤៥, បេក្ខជនសរុបចំនួន ១១២៤នាក់ៈ ស្រី ៥៣៣, អវត្តមាន ៦៦នាក់,ស្រី ២៨នាក់, អនុរក្សចំនួន ១៤៣នាក់ៈ ស្រី៤៩នាក់, អវត្តមាន ០០នាក់, កំលាំងការពារចំនួន ៧៨នាក់ៈ នគរបាល ១៣នាក់, អាវុធហត្ថ ១០នាក់, ប្រជាការពារ ០៦នាក់, អ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន៤៩នាក់ៈ ACU ៤៩នាក់ អវត្តមាន ០១នាក់ ។

៣-មណ្ឌលប្រឡងអនុវិទ្យាល័យចតុមុខ៖
-មានបន្ទប់ចំនួន ២៧, បេក្ខជនសរុបចំនួន ៦៧៥នាក់ៈ ស្រី ៣២៦, អវត្តមាន ០៥នាក់,ស្រី ០៣នាក់, ប្រុស០២នាក់, អនុរក្សចំនួន ៨៨នាក់ៈ ស្រី៣៨នាក់, អវត្តមាន ០០នាក់, កំលាំងការពារចំនួន ៣២នាក់ៈ នគរបាល ១៤នាក់, អាវុធហត្ថ ១៣នាក់, ប្រជាការពារ ០៥នាក់, អ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន២៨នាក់ៈ ACU ០១នាក់, ស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២៨នាក់ ។

៤-មណ្ឌលបឋមសិក្សាចតុមុខ៖
-មានបន្ទប់ចំនួន ៣៥, បេក្ខជនសរុបចំនួន ៥៧៥នាក់៖ ស្រី ៤២៥, អវត្តមាន ០៣នាក់,ស្រី ០៣នាក់, អនុរក្សចំនួន ១១២នាក់៖ ស្រី៧៥នាក់, អវត្តមាន ០០នាក់, អ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន ៣៩នាក់៖ ACU ០២នាក់, ស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ៣៧នាក់ ។

៥-មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនវត្តភ្នំ៖
-មានបន្ទប់ចំនួន ៣៨, បេក្ខជនសរុបចំនួន ៩៥៩នាក់៖ ស្រី ៤៤៣, អវត្តមាន ០៩នាក់,ស្រី ០២នាក់, អនុរក្សចំនួន ៨៥នាក់, ស្រី៤០នាក់, កំលាំងការពារចំនួន ៥៤នាក់៖ នគរបាល ២០នាក់, អាវុធហត្ថ ២១នាក់, ប្រជាការពារ ១៣នាក់ ។

៦-មណ្ឌលប្រឡងបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តម៖
-មានបន្ទប់ចំនួន ៤០, បេក្ខជនសរុបចំនួន ១០០០នាក់ៈ ស្រី ៤៧២, អវត្តមាន ៥៥នាក់,ស្រី ២៣នាក់, អនុរក្សចំនួន១២៥ នាក់, ស្រី៤៧នាក់, កំលាំងការពារចំនួន ៨៤នាក់៖ នគរបាល ២០នាក់, អាវុធហត្ថ ០៦នាក់, ប្រជាការពារ ១៥នាក់, អ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន៤៣នាក់៖ ACU ០២នាក់, ស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ៤១នាក់ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ជុំវិញដំណើរការប្រលងព្រឹកម៉ិញនេះ ពុំមានបាតុភាពណាមួយគួរអោយកត់សម្គាល់ទេ ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ