ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លក់រថយន្តបន្ទាន់!

1 ឆ្នាំ មុន 57 តូ សុផល

យើងខ្ញុំត្រូវការលក់រថយន្ត ម៉ាក Hyundai 5តោន សេរី ១៩៩២
ក្នុងតំលៃ 5500 $ (ចចារបាន)

ទំនាក់ទំនងលេខ 012901686 / 0882343333
បញ្ជាក់ : ទិញមុនថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ២០១៨ (បង់ពន្ធឆ្នាំ២០១៨ ជូន Free)

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ