ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អ្នកត្រូវប្រលង មើលលេងៗទៅ ក្រែងភ្លេច!

1 ឆ្នាំ មុន 22 tnn_admin

សូមប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ទាំងអស់ ពិនិត្យមើលតារាង ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​វិញ្ញាសា ​ប្រឡង ​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចំណេះ​ទូទៅ និង​បំពេញ​វិជ្ជា សម័យ​ប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២០១៩ (ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្ត) ដូចខាងក្រោម ៖

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ