ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

ហេង ឡុង ភ្លេច ipad នៅលើ PassApp ដោយមានឯកសារសំខាន់ៗ…
9 ខែ មុន 63 តូ សុផល

លោក ហេង ឡុង ៖ ម្សិលមិញដោយសារតែជួយសម្របសម្រួលជនរងគ្រោះ មិនចង់ទៅប្រជុំយឺតខ្លាចខកណាត់ការងារ