ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

បាត់មុខជិត១០ឆ្នាំ កីឡាករ ​ជា ស្រួច ប៉ះជាមួយ លោកយ៉ែម សំអូន និងកញ្ញា សូដា នីតា នៅការិយាល័យព័ត៌មានធី អិន អិន TNN​
3 ឆ្នាំ មុន 2 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ពិធីការនី កញ្ញា សូដានីតា និង លោក ញ៉ែម សំអូន រួមនិងសិល្បៈករសិល្បៈ