ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចូលរួមសោកស្តាយ ភ្លើងកំពុងឆេះសួតរបស់ផែនដី គឺព្រៃ Amazon
1 ឆ្នាំ មុន 157 tnn_admin

បរទេស៖  ព្រៃAmazonដែលផលិតអ៊ុកសុីសែន20%សំរាប់ផែនដីនិងជិវិតកំពុងឆាបឆេះដោយអគ្គិភ័យដែលមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេ