ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចូលរួមសោកស្តាយ ភ្លើងកំពុងឆេះសួតរបស់ផែនដី គឺព្រៃ Amazon
10 ខែ មុន 156 tnn_admin

បរទេស៖  ព្រៃAmazonដែលផលិតអ៊ុកសុីសែន20%សំរាប់ផែនដីនិងជិវិតកំពុងឆាបឆេះដោយអគ្គិភ័យដែលមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេ