ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋមានការរអ៊ូរទាំលើទីតាំងកាប់ជ្រូកមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិសិង្ហ ឃុំសិង្ហ ស្រុកសំរោង 
3 ឆ្នាំ មុន 5 tnn_admin

ខេត្តតាកែវ៖ ប្រជាពលរដ្ឋមានការរអ៊ូរទាំមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីតាំងកាប់ជ្រូកមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសិង្ហ