ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ដណ្តើមម៉ូយចាក់ស្រា ក្លាយជាទំនាស់រវាងស្រ្តីបម្រើការងារក្នុងហាងខារាអូខេ យីហោ តន្ត្រឬស្សីមាស
2 ឆ្នាំ មុន 173 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ ដូចជាជ្រុលពេកហើយ ដោយសារការដណ្តើមម៉ូយ គាប់គួរ ចាក់ស្រាជូន