ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លាន់ដូចគ្រាប់បែក ផ្អើប្រជាពលរដ្ឋទាំងយប់
1 ឆ្នាំ មុន 157 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ សំលេងផ្ទុះដូចគ្រាប់បែកមួយបង្ករធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើលមួយភូមិ