ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ចេញពីបន្ទប់ជួល! គ្រងស្បង់ជីពរ លើកង់បី បន្លំជាសង្ឃ…….
1 ឆ្នាំ មុន 118 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ សង្ឃក្លែងក្លាយ៣អង្គ និងអ្នកបើករឺម៉កកង់បីម្នាក់ នាំគ្នាចេញពីបន្ទប់ជួលមកប្តូរសំលៀកបំពាក់ស្បង់ជីពរលើរឺម៉កកង់បី