ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ដឹក អ្នកជម្ងឺ តាម រ៉ឺម៉ក ចុះរថយន្តសាម៉ុយ ទាំងឯកជន និងរដ្ឋ ទៅណា?  សូមថ្នាក់ដឹកនាំ ជួយពិនិត្យមើលផង
1 ឆ្នាំ មុន 399 តូ សុផល

(ផ្សាយផ្ទាល់) ដឹក អ្នកជម្ងឺ តាម រ៉ឺម៉ក ចុះរថយន្តសាម៉ុយ ទាំងឯកជន និងរដ្ឋ ទៅណា? សូមថ្នាក់ដឹកនាំ ជួយពិនិត្យមើលផង http://tnn-news.com/archives/169361 Posted by TNN on Sunday, 9 June 2019 ភ្នំពេញ ៖ មហាជនជាច្រើនបានរិះគន់  ចំពោះសកម្មភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញរថយន្តសាម៉ុយ មកសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ