ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បញ្ជូនជនសង្ស័យ៤នាក់ ទៅកាន់តុលាការ  ករណីគ្រឿងញៀនដ៏ធំ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ
1 ឆ្នាំ មុន 164 tnn_admin

កំពង់ធំ៖ ជនសង្ស័យ៤នាក់ ត្រូវសមត្ថកិច្ចនគរបាល ចាប់បញ្ជូនទៅសាលាដំបូង ដើម្បីចាត់ការបន្ត