ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទឹកមួយថ្លុក មុខផ្ទះ ដោះស្រាយមិនចេញ ផ្អើលអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខ ចុះអន្តរាគមន៍!
1 ឆ្នាំ មុន 173 tnn_admin

ភ្នំពេញ ៖ ជម្លោះសម្តីពាក្យសម្តីរវាងម្ចាស់ឃ្លាំងចំនួន៤ ដែលមានភូមិផងរបងជាប់រគ្នា ដោយសារការចាក់ខឿនបេតុង មុខផ្ទះ ឬឃ្លាំង មិនស្មើគ្នាកើតជារឿងខឹងប្តឹងផ្តល់