ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

វេទិកាសាធារណៈ របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ខណ្ឌសែនសុខ ស្តីពីភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព
11 ខែ មុន 36 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖  នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សង្កាត់ចំនួន០២បានបើកវេទិកាសាធារណៈ