ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ចូលលួចទូរស័ព្ទដៃ ទៅប្ដូរយកគ្រឿងញៀនមកជក់
4 ម៉ោង មុន 0 tnn_admin

ខេត្តកណ្តាល ៖ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំពើ ករណី លួច (ទូរស័ព្ទ)  កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង២៣ និង០០នាទី