ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ផឹកស្រា ច្រឡំដបថ្នាំបាញ់ស្មៅ ពុលស្លាប់ម្នាក់ និងម្នាក់ទៀតពុលធ្ងន់ធ្ងរ
8 នាទី មុន 0 tnn_admin

បាត់ដំបង៖បុរស២នាក់នាំគ្នាផឹកស្រាក្រោយពីសម្រាកការងារ អកុសលផឹកចំដបថ្នាំបាញ់ស្មៅពុលស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់។